Norges idrettsforbund har retningslinjer for håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep i idretten, og disse retningslinjene følger HT&IF.