Hederstegnet utdeles for:

  • aktiv innsats
  • instruktør / trenerinnsats
  • administrativ innsats
  • annen uegennyttig innsats for HT&IF

Kandidaten(e) til hederstegnet kan foreslås av alle foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. Forslagsstiller skal sende med nødvendig dokumentasjon.

Hederstegnet er foreningens emblem omkranset av lauvbærgreiner, krystallvase med emblemet inngravert. I tillegg blomsterbukett og tilhørende diplom.

Statuttene ble endret og vedtatt på årsmøtet den 17.03.00