Turngruppas styre ble valgt på årsmøte 3.mars 2021. Alle henvendelser som er til Turngruppa skal sendes på mail: turngruppa@htif.no

Verv Navn Telefon
Leder Merethe Gjelle Kristiansen 995 15 878
Nestleder Susanne Kristiansen  
Kasserer Randi Brynjulfsen Kristiansen -
Sekretær Elisabeth Knedahl Hansen -
Styremedlem Sissel Johnsen -
Styremedlem Siren Ravlo Johnsen -
Styremedlem Jeanette Kaspersen -
Møtende varamedlem Tom Wagelid -