Vi har i dag følgende aktive idrettsgrupper med eget styre:

  • Håndballgruppa
  • Turngruppa
  • Fotballgruppa

I tillegg har vi følgende gruppe og utvalg direkte underlagt hovedstyret:

  • Klatregruppa
  • Revyutvalget

Foreningen har og ikke sportslige grupper som har egne styrer:

  • Revygruppa
  • Alliansen