Hovedstyret ble valgt på årsmøte 22.03.23. For å kontakte oss, send mail til post@htif.no

Verv Navn
Leder Ruben Alseth
Nestleder Sirin F. Høyen
Styremedlem Christine Vitikka
Styremedlem Sondre Elde
Styremedlem Ann Beate Løvland
Møtende varamedlem Angela Einvik
Ungdomsrepresentant Maria Walsøe

På Hovedstyremøtene deltar også gruppelederne fra de ulike gruppene