Tropp

Dag/dager

Klokkeslett

Hall

Garderobe

Gymlek (0 -4år) Mandag 17.15 - 18.15 Aktivitetshall -
Nøstene (barn født i 2016- 2017)     Idrettshall  
Show 1.-4.klasse Mandag 18.00 - 19.00 Idrettshall 2
Salto 1. - 4.klasse Onsdag 17.00 - 18.30 Idrettshall 4
Turn kvinner Mandag 17.00 - 18.30 Idrettshall 4
Guttetroppen (fra 5.klasse og opp) Mandag 17.00 - 18.30 Idrettshall 3
Show 5.-7.klasse Onsdag 18.30 - 20.00 Idrettshall 2
Trampett/Tumbling rekrutt (5.-7.kl) Mandag 18.30 - 20.00 Idrettshall 3
Show 13år + Mandag 20.00 - 21.30 Idrettshall 1
Turn for voksne Onsdag 19.30 - 21.00 Idrettshall 3
GymX Mandag /onsdag/ Fredag 18.30 - 19.30 
16.00 - 18.00
Aktivitetshall  

Aktivitetshallen ligger oppe i flerbrukshallen(stor plasthall ved idrettshall) Gå inn i hallen, så til venstre og opp trappa