Medlemsgruppe

Kontingent

2021-2022

Treningsavgift

2021-2022

Studenter f.om. 19 år, t.o.m. 24. år

Kr. 200,-

0

Aktivt barn/ungdom under 19 år 

Kr. 200,-

0

Aktive voksne over 19 år

Kr. 800,-

400

Passiv

Kr. 150,-

0

Trenere

Kr. 150,-

0

Tillitsvalgte

Kr. 150,-

0