Det var 7 stemmeberettigede på møtet. Det lave antallet skyldes nok at det var en stor smittebølge i Nordkapp i denne perioden