Dokumentet inneholder verdigrunnlaget, holdninger og holdningskontrakt