Klatregruppa

Klatregruppa har ikke eget styre, men ligger under Hovedstyret i klubben.

Ansvarlige for aktiviteten i gruppa er:
Lars Oskar Jensen - 948 48 004
Torkild Nicolaisen - 918 62 377

Alle henvendelser som er til Klatregruppa skal sendes på mail: klatregruppa@htif.no

 

Klatregruppas treningstider

Vi har treninger i idrettshallen hver mandag og onsdag kl. 19.00 - 21.00

Vi bruker normalt garderobe 4. Garderoben blir stående ulåst, så det er ikke lurt å etterlate verdisaker der. Inngang i kjelleren, ta til høyre. Siste dør på venstre side.

 

Fasiliteter/Anlegg

Inne- veggen

Inne- veggen er tilgjengelig for medlemmer og besøkende 2 ganger ukentlig. Vi har ruter i gradene 4-7. Vanligvis hales topptau opp med flaggliner, men det er mulighet for leding i overhenget. Klatreveggen ble bygget i 2001. Den er 8,3 m høy, 8,4 m bred og har god plass til 5 taulag. 2 av taulinjene er loddrette, og resten har ca 7 grader overheng.

Klubben holder sele, tau, taubremser, karabinere osv. Sko kan leies for en billig penge.

Adkomst inneveggen:
Følg Storgata sørover gjennom Honningsvåg sentrum til du har passert kirkegården, sving til høyre og du ser idrettshallen. Inngang i kjellerplan på sørveggen. Vi går gjennom garderobe 4. I helger/høytider bruker vi inngangen på vestveggen

Buldrevegg

Klatregruppa bygde buldrevegg senhøsten 2011. Veggen er plassert under tribunen i idrettshallen med åpen tilgang fra spilleflaten. Buldreveggen er det beste apparatet vi har for å trene teknikk og styrke. Her kan du utfolde deg uten å tenke taulag/sikringsutstyr osv.

Hvem kan bruke buldreveggen?
Den er i praksis åpen for alle som har treningstid i idrettshallen. Den eneste begrensningen er det generelle kravet om en voksen aktivitetsleder. Klatregruppa vil bruke veggen i forbindelse med vanlig treningstid, men også til andre tider etter avtale med de som har treningstid i hallen. 

Skoleklasser kan f.eks. benytte veggen i forbindelse med gymtime. Ta gjerne kontakt med klatregruppa hvis dere har spesielle ønsker.

Klippefelt Østerelva

Rutene ble boltet 16.juni 2004 av Iver Martens fra NKF. De har lengde på hhv 9 og 12 meter. Vanskelighetsgrad ca 4-5. Klatret første gang 19.6 av R Larssen, K Søderholm og E Lingjærde.
Lang rute til venstre ble klatret 25.6 av B I Helgesen. Sikring med topptau

Høyre tvilling:
Grad 4. Skrått riss med gode tak for fingrene. 

Venstre tvilling:
Grad 4-5. Nederst bøttetak med "plattform" til beina. Lenger opp smale riss.

Begge rutene boltet med Petzl "LongLife" 12mm ekspansjonsbolter. Doble 14mm "Bat'inox" limbolt toppfester.

Venstre lang:
Grad 6. Kun topptau. Starter 2-3 meter nedenfor standplass. Bratt sva med smale riss opp til ca 5 meter. Resten felles med Venstre tvilling.

Adkomst Klippefelt Østerelva:

Følg E69 6km nordover fra Honningsvåg sentrum. Ta av til venstre. Merket parkeringsplass ved E69 og oppe ved Østerelvvannet. 500m fotmarsj over lyng og steinur. (Feltet kan ikke sees fra veien)

Nødvendig utstyr

Klatring har en viss risiko. Men risikoen ved inneklatring blir nærmest eliminert gjennom en kombinasjon av opplæring, aktivt sikkerhetsarbeid og godt utstyr Under rekruttering og opplæring kan du låne enkelt utstyr. Deretter bør du kjøpe egne klatresko. Sko er veldig personlig, og det er mest praktisk og hygienisk at alle har egne sko. Du kan leie klatresko den første tiden for kr 40 pr treningsøkt.

I tillegg kjøper de fleste:
- Sittesele
- Taubrems/karabiner
- Kalkpose

Dette er nok for aktiv inneklatring i Honningsvåg. 
Du får bra personlig utstyr for under 2000 kr.

Ved klippeklatring ute må du i tillegg ha:
- Klatrehjelm
- Ekspresslynger og 60cm slynger
- Noen ekstra skrukarabinere
- Tau

Klubben har klatresko i størrelsene 35 - 46 og sikringsseler for nesten alle kroppsstørrelser. Det er ganske stor slitasje spesielt på sko, og vi må derfor ta noe betalt for å få råd til fornyelser.

Leie av sko: kr 40,00

Besøkende / ikkemedlemmer betaler kr 30,00 pr gang, som inkluderer bruk av sko

Tau dekkes av medlemskontingenten.

Kalk og kalkposer er noe søl, og er ikke strengt nødvendig. Det kan du skaffe selv hvis du vil ha det.

Vi har et antall taubremser og karabinere til fri bruk. Men de fleste velger å kjøpe sin egen taubrems. Den koster noen hundrelapper.

Klatreutstyr kan kjøpes i spesialforretninger, på www.oslosportslager.no eller andre nettbutikker.