Alliansen ble en undergruppe i HT&IF i 2008. Styret i Alliansen har ansvaret for driften av Nordkapp Flerbrukshall. Styret ble valgt på årsmøte 18.02.21.

Verv Navn Telefon
Leder Ole Dyrstad 906 86 916
Nestleder Ronny Andersen -
Styremedlem May Iren S. Gerhardsen -
Styremedlem Kjell Andreassen -
Møtende Varamedlem Roger Sedeniussen -