HT&IFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

HT&IF ønsker å være en klubb med gode verdier og holdninger. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.
Les mer

HT&IF's verdigrunnlag

1. april 2011 ble HT&IF's verdigrunnlag formelt vedtatt.
Les mer

Lov for HT&IF

Loven ble sist endret 25.05.21
Les mer