Turngruppas styre ble valgt på årsmøte 3.mars 2021. Alle henvendelser som er til Turngruppa skal sendes på mail: turngruppa@htif.no

Verv Navn Telefon
Leder Merethe Gjelle Kristiansen 995 15 878
Nestleder Angela Einvik 938 28 348
Kasserer Randi Brynjulfsen Kristiansen -
Sekretær Silje Jensen -
Styremedlem Susanne Kristiansen -
Styremedlem Sissel Johnsen -
Styremedlem Ronja Jensen -
Varamedlem Jeanette Kaspersen -