Støtteordning til fritidsaktiviteter

HT&IF har som målsetning at alle skal kunne delta på aktiviteter hos oss.

Vi vet at det finnes noen familier der økonomien ikke helt strekker til, og her ønsker vi å hjelpe slik at dere barn og unge kan delta på lik linje som andre

Det finnes en ordning der man kan søke om å få dekket kontingent, treningsavgifter, påmeldingsavgifter, utstyr ol. Trykk på linken så kan du lese mer om dette:  Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Kravet er at det må være en kontaktperson til familien som søker på dette, og i HT&IF vil det da bli organisasjonssekretæren som kan kontaktes på post@htif.no eller på tlf 995 03 095. Man kan også ta kontakt med andre, dette står det mer om i linken over.

Se også medlemsskap i HTIF

Tilbake