Støtteordning til fritidsaktiviteter

HT&IF har som målsetning at alle skal kunne delta på aktiviteter hos oss.

Vi vet at det finnes noen familier der økonomien ikke helt strekker til, og her ønsker vi å hjelpe slik at dere barn og unge kan delta på lik linje som andre

Det eneste man trenger å gjøre er å ta kontakt med organisasjonssekretæren på post@htif.no, der man skriver hva man trenger hjelpe til å betale kontingent/treningsavgifter/deltakelse på arrangement. Så finner vi en løsning på dette. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, og vil kun involvere de som er helt nødvendig for å få ordnet med betalingen.

Økonomi skal ikke være et hinder for for deltakelse hos oss.

Se også medlemsskap i HTIF

Tilbake