Støtteordning til fritidsaktiviteter

HT&IF har som målsetning at alle skal kunne delta på aktiviteter hos oss.

Vi vet at det finnes noen familier der økonomien ikke helt strekker til, og her ønsker vi å hjelpe slik at dere barn og unge kan delta på lik linje som andre

Vi har derfor opprettet HT&IFs Solidaritetsfond, som er ment for de som ønsker å bli/allerede er klubbens medlemmer. Her kan man søke om å få økonomisk støtte for å delta på aktiviteter i regi av klubben.


Les mer om fondet her

 

Tilbake