UTLEIE PRIVATPERSONER
Ansvarlig leietaker må være over 25 år. Hvis leietaker leier på vegne av venner/familiemedlemmer som er under 25 år, er det ansvarlig leietaker som er ansvarlig for leien.

 

PRISER
Møtevirksomhet inntil 3 timer: kr. 500,- (Inkluderer vask)
Er det mye søppel må dette tas med.

Privat arrangement, døgnpris: kr. 1000,- (Inkludere ikke vask)
Vaskeutstyret finner man på toalettet i gangen

Leietaker er selv ansvarlig for å ta med søppel. Om dette ikke blir gjort vil det komme et ekstra gebyr på kr. 500,-
Om ikke annet er avtalt må det være ferdigvasket innen kl. 16.00 dagen etter.

Leiekontrakt signeres av begge parter og leien skal betales i sin helhet før utleie. Eventuelle tap og skader på lokalitetene, inventar e.a. skal dekkes 100% av leietaker. Innlevering av nøkler må skje til utleieansvarlig etter avtale.