På turngruppa sitt medlemsmøte vil vi blant annet gå gjennom

  • regnskapet for 2022
  • budsjettet for 2023
  • oppsummere fjoråret ved å gå gjennom årsberetningen.

Det vil bli servert pizza etter møtet

Vi håper alle medlemmer fra 15 år og oppover kommer på møtet.


Vel møtt