Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.03.23 til post@htif.no. Viktig at forslaget inneholder:

  • Hvem som sender inn sak
  • Forslaget man kommer med
  • Begrunnelse for forslaget

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til HT&IF – www.htif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av HT&IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HT&IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se HT&IFs lov vedlagt. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gøril J. Sedeniussen kontaktes på post@htif.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret