På møtet vil vi blant annet ta opp:

  • regnskapet for 2022
  • budsjettet for 2023
  • årsmeldingen for 2022
  • Valg 

Det vil bli servert pizza etter møtet

Vi ønsker alle våre medlemmer fra 15 år og opp velkommen