HT&IFs Solidaritetsfond

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Honningsvåg Turn og Idrettsforening

 • Dette er en tillitsbasert ordning, så søkere må være innforstått med retningslinjene til fondet
 • Fondets målgruppe er alle barn/ unge i klubben mellom 0 – 19 år
 • Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap HT&IF, eller som skal bli medlem av klubben
 • For å oppnå støtte, må det sendes en epost til post@htif.no
  Eposten må inneholde:
  • Navn og fødselsdato på medlemmet det søkes for
  • Hvilken gruppe innad i HT&IF det gjelder for (kan være flere grupper)
  • Foresattes navn og epost, brukes kun ved spørsmål ol.
  • Hva man trenger støtte til (kontingenter, treningsavgift, egenandeler og/eller andre ting)
 • Søknadstøtten behandles av organisasjonssekretær i samarbeid med gruppeleder for de aktuelle gruppene
 • Søknader behandles fortløpende.
 • Støtte fra fondet gjelder gjeldende treningsår. Om man trenger dette videre, sender man en epost om at man trenger dette videre i neste treningsår
 • Det ytes støtte til aktiviteter i regi av HT&IF.
 • Bevilgede beløp betales som hovedregel fra HT&IFs solidaritetsfond til lagskonto for det respektive medlemmet.
 • Informasjon om fondet skal:
  • Være på klubbens hjemmeside
  • Informeres om på alle foreldremøter i alle grupper
  • Skal jevnlig informeres om på sosiale media
   • Facebooksiden til gruppene og hovedsiden
   • Klubbens Instagram

Det skal sendes ut melding via Spond til alle våre medlemmer fra 0-19år ved oppstart av nytt treningsår.

Tilbake