Nå har "Fond for samfunnsnyttige formål hos Repvåg Kraftlag SA" delt ut nye midler, der HT&IF hadde søkt til flere ting.

Vi har vært så heldige å få innvilget flere søknader:

  • Klatregruppa har mottatt kr. 32.000,- til sikkerhetsutstyr, resertifisering av instruktører og nye klatre-tak til veggen
  • Håndballgruppa har mottatt kr. 25.000,- til å dekke reiseutgifter til kampene i Øst-Finnmark
  • Fotballgruppa har mottatt kr. 100.000,- til nytt lys-anlegg på fotballbanen

Tusen takk til Repvåg Kraftlag og Fond for samfunnsnyttige formål hos Repvåg Kraftlag SA, som ser viktigheten å støtte aktiviteter for barn og unge i Nordkapp!
Vi er heldige som har dere!!