Mange bedrifter har slitt, og sliter fortsatt, økonomisk pga. pandemien. Det gjør arbeidet med å forlenge avtalene med våre samarbeidspartnere utfordrende. Det er derfor ekstra gledelig å ha en så langsiktig og solid samarbeidspartner som SpareBank1 Nord-Norge med på laget i nye tre år. Dette sikrer et godt og bredt tilbud fremover til barn og unge på Magerøya.