En tursti som er planlagt skal starte på Brochmannhaugen, opp Storfjellet langs eksisterende sti, og videre østover før den kommer ned i Elvedalen og ender opp ved startpunktet.
Stien opp Storfjellet må utbedres og det er derfor planlagt en sherpatrapp på ca. 1000 trinn opp til toppen. Kostnaden er beregnet til i overkant av kr 6 millioner.
Allerede har Repvåg Kraftlag bidratt med kr 540 000 til hovedprosjektet og kr 60 000 til forprosjektet. Videre har Finnmarkseiendommen bidratt med kr 1 million. Prosjektet vil kunne motta 1,8 millioner kroner fra tippemidlene når resten er fullfinansiert. I tillegg er flere store sponsorer utfordret uten at man så langt vet resultatet.

Nå har Nordkapptrappas venner, et initiativ tatt av Visit Nordkapp, HHI og Nordkappregionen Næringshage, en kampanje for å få trappen finansiert. Næringslivet i kommunen og privatpersoner utfordres til å kjøpe trinn i trappa
- Nærinsglivet betaler kr. 10.000,- for et trinn
- Privatpersoner betaler kr 5000 for et trinn.

Det er også mulig å kjøpe deler av et trinn.

Radio Nordkapp og Finnmarksposten vil følge kampanjen og omtale bidragsytere. Privatpersoner vil også få sitt navn på infotavlen som skal reises ved startpunktet på trappa. 

Bidraget kan innbetales til Nordkapptrappas venner – kontonr: 4612 4151 120

Tusen takk til alle våre bidragsytere!

Se fremgangen i kampanjen

 


For ytterligere informasjon – ta kontakt med Nordkappregionen Næringshage –

tlf 912 48 237 eller post@nordkappnh.no.