Vi ser viktigheten å få turlaget med på laget, da de har erfaring med tilrettelegging av turstier, samt at deres nettverk er større på dette området. 
Sammen skal vi jobbe for å få realisert Nordkapptrappa, som vil være med å skape bolyst i Nordkapp kommune!
 
HT&IF oppfordrer bedrifter og privatpersoner om å kjøpe trinn for å støtte prosjektet.

Her kan du lese mer om å kjøpe trinn