Trening for barn og ungdom til og med ungdomsskole fortsetter som før. Er det større grupper enn 20 personer må man gjøre tiltak.

Videregående elever er anbefalt å holde meteren, også på fritiden – dermed vil det ikke være mulig å ha organisert fotball- og håndballtrening i denne perioden

All innendørs aktivitet for voksne avlyses i perioden

Det vil ikke være noen form for arrangementer i denne perioden