Styret innkaller herved til årsmøte i Fotballgruppa

Årsmøtet avholdes 27.01.22 kl. 18.00 på Klubbrommet (oppe på Turn).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.01.22 til stig.kristiansen@tffk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.htif.no .

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av HT&IF Fotballgruppa i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan man kontakte leder i Fotballgruppa Stig Erling Kristiansen på stig.kristiansen@tffk.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret i HT&IF Fotballgruppa