Målet var å starte opp i 2022, men foreløpig er ikke prosjektet fullfinansiert så vi jobber fortsatt på.

Her kan du se alle bidragene som er kommet inn