Regjeringen har åpnet for at barn og unge kan utøve utendørs aktivitet som normalt. Anbefalt gruppestørrelse innendørs er ca. 20 personer, eller etter klasse/kohort. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig. Konkurranser i lagidretter innendørs anbefales gjennomført i form av seriekamper, men ikke større cuper, turneringer og lignende.

For voksne utøvere i breddeidretten er det anbefalt maks 20 personer innendørs – med 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand. Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig, både i trening og konkurranser.