Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 02.02.22 til turngruppa@htif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.htif.no .

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av HT&IF Turngruppa i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan man kontakte leder i Turngruppa Merethe G. Kristiansen på merethe@seppola.no

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret i HT&IF Turngruppa