Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.22 til post@htif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.htif.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av HT&IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HT&IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se HT&IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan organisasjonssekretær kontakter på post@htif.no.

Det blir påmelding til møte, der frist for påmelding er 15.03.22 kl. 10.00. Påmelding skjer via via ISonen (logg inn med min idrett innlogging) eller send epost til post@htif.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret