Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar til e-post Handball@htif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte og kan fåes ved henvendelse til e-post handball@htif.no


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret