Gruppa består av Christine Vitikka, Ann Beate Løvland, Trude Janet Olsen og Gøril Sedeniussen. I tillegg vil man innhente personer fra de ulike gruppene som skal være med å lage en strategi for bruk av blant annet sosiale media.
Målet er å nå ut til alle med informasjon, og for å vise aktiviteten i klubben vår.