Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle gruppas årsberetning

Sak 9: Behandle

Sak 9.1 Turngruppas regnskap

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 12: Vedta Turngruppas budsjett

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- kasserer 

- styremedlem

- varamedlem 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- 2 medlemmer

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan HT&IF Turngruppa eller Merethe G. Kristiansen kontaktes på 99 515 878 eller turngruppa@htif.no

Med vennlig hilsen styret