Til medlemmer i håndballgruppa, HT&IF

                                                                                           Honningsvåg

Sakliste for årsmøte i Honningsvåg Turn og idrettsforening, Håndballgruppa 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte av 03.02.2022

Årsmøtet avholdes den 10.03.2022 på Klubbrommet, Turn

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollførere

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle gruppas årsberetning, herunder lagenes årsmeldinger

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1Gruppas regnskap og budsjett

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

               Ingen innkomne saker                                                                  

Sak 11: Foreta følgende valg:

11.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlemmer

- varamedlemmer

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

 

 

Med vennlig hilsen styret