Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker, som leder Jan Morten Hansen loset oss gjennom.

Etter møtet ble det pizza til alle fremmøtte

Takk til alle som deltok på møtet!

Her kan du se dokumenter fra møtet