Linda S. Perdersen fra Finnmark Fotballkrets holdt fotballederkurs for 8 ivirge deltakere. Her fikk man en større forståelse for hvordan man kan forankre verdiene og visjonene til klubben i det daglige arbeidet, samt forstå idrettens rammer. Godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre aktivitet.

Fotballgruppa er veldig fornøyd med kursgjennomføringen!