Hvis det er noen som ikke har mottatt dette, kan det være lurt å sjekke søppelpost på e-posten. Viktig at dere sir ifra til post@htif.no om dere ikke finner dette, da e-post vil være en av kommunikasjonsmåtene vi vil kommunisere med dere fremover på.