Passivt medlemskap koster 150kr i året - gjelder fra 01.01.xx - 31.12.xx

Vi oppfordrer foreldre/foresatte, besteforeldre,tanter, onkler og andre til å melde seg inn som passivt medlem hos oss. 

Medlemsskapet gir følgende «fordeler»:

  1. Det gir stemmerett på klubbens årsmøte.
  2. Det støtter klubbens økonomi direkte.
  3. Det støtter klubbens økonomi indirekte, da klubbens totale medlemstall teller når vi før overført midler fra idrettens støtteordninger.

Når det gjelder stemmerett på årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett.

Dette sier Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om stemmerett:

§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret.

Du har med andre ord ikke anledning til å avlegge stemme på barnets vegne, men vil ha stemmerett som følge av eget passivt medlemsskap.

 

Ønsker du et passivt medlemskap, send epost til post@htif.no der du oppgir følgende info:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Mobil
  • Epost

Du vil da få informasjon om betaling, og når medlemskapet er godkjent

VELKOMMEN :)